پی‌پشت

اطلاعات کلی
کشور ایران
استانهرمزگان
شهرستانقشم
بخشبخش مرکزی
دهستانرمکان
مردم
جمعیت۲۴۲۳ نفر (سرشماری ۹۵)
کد آماری۲۵۴۲۴۰

این روستا در دهستان رمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۷۶۶ نفر (۴۴۶خانوار) بوده‌است.

پی پشت، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

بندر دولاب

بندر دولاب یکی از روستاهای ساحلی جزیره قشم در استان هرمزگان و مرکز دهستان دولاب است

. علت نام این روستا را محتمل به دلیل وجود چاه‌های آب شیرین در این منطقه در زمان گذشته می‌دانند که آب آن را با دولاب (به گویش محلی: دلو یا دولو) به سطح زمین انتقال می‌دانند

. امروزه نیز از این روش برای تأمین آب بخش‌هایی از جزیره قشم استفاده می‌کنند.

اطلاعات کلی
کشور ایران
استانهرمزگان
شهرستانقشم
بخششهاب
دهستاندولاب
نام محلیدولو
سال بنیاد۱۲۶۳

برکه خلف

این روستا در دهستان سوزا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱۴ نفر (۶۳خانوار) بوده‌است.

برکه خلف، روستایی از توابع بخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

اطلاعات کلی
کشور ایران
استانهرمزگان
شهرستانقشم
بخشبخش شهاب
دهستانسوزا
مردم
جمعیت۳۴۳ نفر (سرشماری ۹۵)
کد آماری۲۵۴۲۳۵

باغ بالا (قشم)

باغ بالا (قشم)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در استان هرمزگان ایران است.

اطلاعات کلی
کشور ایران
استانهرمزگان
شهرستانقشم
بخشبخش مرکزی
دهستانرمکان
مردم
جمعیت۲۸۳ نفر (سرشماری ۹۵)
کد آماری۲۵۴۲۳۴

این روستا در دهستان رمکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۰۲ نفر (۴۲خانوار) بوده‌است.

باسعیدو

اسکله باسعیدو

روستای باسعیدو (باغ سعیدو یا بابا سعیدو در گذشته ) یکی از روستاهای آباد

توابعِبخش شهاب شهرستان قشم در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است.

این روستا یکی از روستاهای شهرستان قشم است که در یک منطقه ساحلی قرار گرفته‌ است

و آب و هوای گرم و خشک دارد وجود دماغه پوشش گیاهی مناسب، حیات وحش و پرندگانی نظیر حواصیل و مرغ دریایی از عناصر مهم و طبیعی پیرامون این روستا هستند.

روستای باسعیدو آخرین نقطه جزیره قشم است که زمانی مقر انگلیسی‌ها بوده‌ است و از آن دوره، آثار و بناهایی همچون انبار زغال سنگ، مهمان سرا، گورستان به جا مانده‌است این روستا از دیدگاه نظامی دارای اهمیت ویژه‌ای است و یک اسکله نیز دارد.

پیشینه تاریخی منازعه ایران و انگلیس در باسعیدو

بندر باسعیدو به عنوان آخرین نقطه جزیره قشم و در انتهای شمال باختری این جزیره بزرگ قرار دارد.

انگلیسی‌ها از سال ۱۲۳۴ قمری و با مجوز دولت ایران و در با سعیدو انبار زغال سنگ ایجاد کرده و متعاقباً در این بندر حضور نظامی پیدا می‌کنند.

پس از خروج نظامیان انگلیسی از ایران در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی، نظامیان انگلیسی از تخلیه بندر با سعیدو، جزیره هنگام و جزیره بحرین خودداری می‌کنند.

در سال ۱۳۰۷ خورشیدی و به ترتیبی که پیش تر اشاره گردید، دولت ایران بر هنگام اعمال حاکمیت می‌نماید، اما موضوع اعمال حاکمیت ایران بر بندر با سعیدو تا سال ۱۳۱۲ خورشیدی میسر نمی‌گردد و بندر با سعیدو به عنوان قرار گاه کشتی‌های نظامی انگلیسی مورد استفاده دولت انگلیس قرار می‌گیرد.

حضور طولانی مدت انگلیس‌ها در بندر با سعیدو اگر چه با اجازه دولت ایرن و به منظور استفاده برای انبار زغال سنگ بود، اما دولت انگلیس به تدریج دعاوی مالکانه‌ای را درباره باسعیدو مطرح کرده و از دخالت مأموران ایرانی در بندر با سعیدو جلوگیری به عمل می‌آورد. از جمله در بیست و هشتم تیرماه ۱۳۱۲، سفارت انگلیس در تهران طی مراسله‌ای به وزارت امور خارجه ایران، به مناسبت اقدام مدیر مالیه قشم برای اخذ مالیات از اهالی آن چه حوزهٔ انگلیس با سعیدو می‌دانست، اعتراض می‌نماید

. این رویکرد دولت انگلیس به معنای ادعای ضمنی دولت انگلیس در مورد مالکیت بر سرزمینی بود که در ایرانی بودن آن هیچ گونه شک و تردیدی نبود و حضور انگلیسها در آن نیز بنا به مجوز دولت ایران بود.

جزیره قشم|هتل قشم|قشم ایر|قشم گردی|تور قشم

جزیره قشم و هتل های ان را بهتر بشناسید

قشم گردی

یکی از جاذبه های قشم میتوان به غارنمکی…

www.baxqeshm.ir

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>چت|چت روم|چت قشم|قشم چت</title>
        <meta name="msvalidate.01" content="FA1313C4DA6E26CCC0F5C4DF71212EC1" />
        <meta name="description" content="چت،چت روم،چت قشم،قشم چت،درگهان چت،چت درگهان،خلیج چت،چت خلیج،کیش چت،چت کیش،بندر چت،چت بندر،جنوب چت،چت جنوب،بوشهر چت،چت بوشهر،اهواز چت،چت اهواز،شیراز چت،چت شیراز،قشم،جزیره قشم،قشم گپ،گپ قشم،گروه قشم"/>
<meta name="keywords" content="چت،چت روم،چت قشم،قشم چت،درگهان چت،چت درگهان،خلیج چت،چت خلیج،کیش چت،چت کیش،بندر چت،چت بندر،جنوب چت،چت جنوب،بوشهر چت،چت بوشهر،اهواز چت،چت اهواز،شیراز چت،چت شیراز،قشم،جزیره قشم،قشم گپ،گپ قشم،گروه قشم"/>
<meta name="siteinfo" content="/robots.txt" />
<meta property="og:image" content="favicon.ico">
<meta property="og:url" content="http://www.baxqeshm.ir/" />
<meta name="distribution" content="global"/>
<meta name="author" content="baxqeshm.ir"/>
<meta name="copyright" content="copyright (c) by baxqeshm.ir"/>
<meta name="robots" content="index, follow"/>
<meta name="language" content="Persian">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="rating" content="general"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"/>
<meta property="og:title" content="چت|چت روم|چت قشم|قشم چت" />
<meta property="og:description" content="چت،چت روم،چت قشم،قشم چت،درگهان چت،چت درگهان،خلیج چت،چت خلیج،کیش چت،چت کیش،بندر چت،چت بندر،جنوب چت،چت جنوب،بوشهر چت،چت بوشهر،اهواز چت،چت اهواز،شیراز چت،چت شیراز،قشم،جزیره قشم،قشم گپ،گپ قشم،گروه قشم" />
<meta property="og:keywords" content="چت،چت روم،چت قشم،قشم چت،درگهان چت،چت درگهان،خلیج چت،چت خلیج،کیش چت،چت کیش،بندر چت،چت بندر،جنوب چت،چت جنوب،بوشهر چت،چت بوشهر،اهواز چت،چت اهواز،شیراز چت،چت شیراز،قشم،جزیره قشم،قشم گپ،گپ قشم،گروه قشم" />
<meta property="og:type" content="website" />
<link href="/css/login.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#000000" onclick="location.href='http://www.khallij.ir/'">
<div align="center">
<table border="0" width="100">
<tbody>
<tr>
<td>
<a target="_blank" href=""><img border="0" src="/images/login.index.png" width="120" height="68" origsrc="/images/login.index.png"></a>
</td>
<td rowspan="7">
<img border="0" src="/images/login.header.jpg" width="793" height="488">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a target="_blank" href="/"><img border="0" src="/images/login.top.png" width="120" height="68" origsrc="/images/login.top.png"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a target="_blank" href="/"><img border="0" src="/images/login.us.png" width="120" height="68" origsrc="/images/login.us.png"></a>
</td>
</tr>
<t
</tr>
<tr>
<td>

</td>
</t>
<tr>
<td
<a target="_blank" href="/"><img border="0" src="/images/login.ghavanin.png" width="120" height="68" origsrc="/images/login.ghavanin.png"></a>
</td>
</tr>
</tbody>
<table>
</div>
<div align="center">
<table width="43%" id="table2">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
<font color="#FF0000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برترین روم ایران با کنترل شبانه روزی</font></b></font><font color="#FFFFFF" face="Tahoma" size="2"></font> 
</p>
<p align="center">
<font face="Tahoma" size="2" color="#FFFFFF">
ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
<br/>
<div align="center">
<font color="#FFFFFF">
توجه : اگر براي اولين بار هست وارد ميشويد و ثبت نام نکرديد درصورت درخواست رمز از شما، به آخر اسم خود عدد اضافه کنيد مثلا میلاد 22
</font>
</div>
<div align="center">
<table border="0" width="920" id="table3">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<form id="form" onsubmit="return login(this);" action="">
<font color="ffff">
<br />
<b>
اسم شما:
<br />
<input type="text" name="username" id="username" value="" maxlength="17" />
<br />
</div>
<div id="lay_hide" style="display:none">
<font size="2" face="Tahoma">
 مخفي
</font>
<font face="Tahoma">
</font>
<font color="#FFFFFF" face="Tahoma">
<input type="checkbox" name="hide" value="1" />
</font>
<font size="2" face="Tahoma" color="#FFFFFF">
<br />
</font>
</div>
<div id="lay_gender">
جنسيت:
<br />
<select id="gender" name="gender" size="1">
<option value="1">
پسر
</option>
<option value="2">
دختر
</option>
</select>
<br />
<br />
</div>
<input type="submit" id="submit_button" name="go" value="ورود به چت" style="width: 102; height: 38; font-family:Tahoma; font-size:10pt"> </font>
<font size="2" face="Tahoma" color="#FFE5FE" /></font>
</form>
</td>
</b>
</font>
<td align="center" width="443">
<font size="2" face="B Yekan" color="red">آنلاین : 43 نفر</font>
</td>
</tr>
</tbody>
</table> 
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="center"><span style="font-size:13px;"><h1><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت قشم" title="چت قشم">چت قشم</a></h1></span><span style="font-size:13px;"><h2><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="قشم چت" title="قشم چت">قشم چت</a></h2></span><span style="font-size:13px;"><h3><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="خلیج چت" title="خلیج چت">خلیج چت</a></h3></span><span style="font-size:13px;"><h4><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت خلیج" title="چت خلیج">چت خلیج</a></h4></span><span style="font-size:13px;"><h5><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="سوزا چت" title="سوزا چت">سوزا چت</a></h5></span>
<p style="text-align:center;margin-top:15px;"><span style="font-size:8px;">
<span style="font-family:Byekan;color:#ddd">کلمات چتی : </span>
<strong><span style="font-family:Byekan;"><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت سوزا" title="چت سوزا">چت سوزا</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت بندر" title="چت بندر">چت بندر</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="بندر چت" title="بندر چت">بندر چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="جنوب چت" title="جنوب چت">جنوب چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت جنوب" title="چت جنوب">چت جنوب</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="بوشهر چت" title="بوشهر چت">بوشهر چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت بوشهر" title="چت بوشهر">چت بوشهر</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="کیش چت" title="کیش چت">کیش چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت کیش" title="چت کیش">چت کیش</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="اهواز چت" title="اهواز چت">اهواز چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت اهواز" title="چت اهواز">چت اهواز</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="درگهان چت" title="درگهان چت">درگهان چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت درگهان" title="چت درگهان">چت درگهان</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت" title="چت">چت</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت روم" title="چت روم">چت روم</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چتروم" title="چتروم">چتروم</a><a href="http://www.baxqeshm.ir" alt="چت روم فارسی" title="چت روم فارسی">چت روم فارسی</a></span></strong>
</span></p></div>
</div>
</body>
</html>

چت قشم|قشم چت|قشم گپ|گپ قشم|گروه قشم|قشم|کانال قشم|جزیره قشم|هتل قشم|قشم موزیک

چت قشم بزرگ ترین و قدیمی ترین چت روم جنوبی ها چت قشم را به دوستان خود مهرفی کنید

چت قشم|قشم چت|قشم گپ|گپ قشم|گروه قشم|قشم|کانال قشم|جزیره قشم|هتل قشم|قشم موزیک

چت قشم

چت قشم بزرگ ترین چت روم جنوبی ها

به بزرگ ترین چت روم جنوبی ها خوش امدید برای ورود به چت روم قشم عبارت چت قشم را در گوگل سرج کنید و لینک وارد بشید www.baxqeshm.ir